รางวัล "สถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2565"

Last updated: 3 Nov 2022  |  1120 Views  | 

รางวัล "สถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2565"

ในวันที่ 11  ตุลาคม 2565  นายฮิโรมิซึ  มัทซึอิ  ประธานบริหาร บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด  ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล " สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสถาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2565 " ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง  จัดโดยสมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง  กรมคุ้มครองแรงงาน และ ชมรมความปลอดภัยในการทำงาน ภาคตะวันออก

เพื่อเป็นการรณรงค์และผลักดันให้สถานประกอบการมีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกในการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฏหมายของความปลอดภัยในการทำงาน  โดยภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย และการแสดงบนเวทีอีกด้วย

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy