การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมแผนปฏิบัติการการป้องกัน ประจำปี 2022

Last updated: 3 Nov 2022  |  967 Views  | 

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมแผนปฏิบัติการการป้องกัน ประจำปี 2022

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565  ที่ผ่านมา บริษัทมัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามกฏหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันละระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555

เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการปฏิบัติของแผนเฉพาะการป้องกัน และบรรเทาอุบัติภัยในสภานประกอบการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การดับเพลิงขั้นต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยได้รับเกียรติวิทยากรและครูฝึกจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy