กิจกรรม CSR (ปลูกต้นไม้ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน)

Last updated: 3 Nov 2022  |  1201 Views  | 

กิจกรรม CSR  (ปลูกต้นไม้ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2022 ที่ผ่านมา บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด
ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยในงานมีผู้แทนจากบริษัทฯ ต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และสนับสนุนส่งเสริมให้สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้เป็นแหล่งผลิตออกซิเจน และเป็นปอดแห่งใหม่ของชุมชนอีกด้วย

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy