บริษัท มัทซึอิฯ ได้จัดการอบรม ความคิดเชิงบวกในการทำงาน

Last updated: 31 Mar 2022  |  786 Views  | 

บริษัท มัทซึอิฯ ได้จัดการอบรม ความคิดเชิงบวกในการทำงาน

        ในวันที่ 30 ตุลาคม 2021 แผนกบุคคลฯ บริษัท มัทซึอิฯ ได้จัดการอบรม “ความคิดเชิงบวกในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน” ให้กับพนักงานโดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์ไพรวัลย์ เลิศศิริ มาให้หลักการแนวคิด และการพัฒนาตนเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy